ASTROFIN Prognosis with support of  Astronomy  & ASTROLOGY,

Monthly and weekly Survey

ASTRONOMY ASTROLOGY Environment

Příznivé dny pro podnikání

Advantageous Days for  good Business

Jours favorables pour les entreprises

  

ASTROFIN BUSINESS,LOVE AND HEALTH Prognosis with   support of Astronomy &

Astrology

Textové pole: Red -Červeně-příznivý den pro podnikání 
Blue- Modře- velké úsilí pro úspěch v podnikání 
Black -Černě- den bez příznivých aspektů pro podnikání 
Red-red-positive day for business
Blue-Blue-sized effort for success in business
Black-Black-Day without positive aspects for business
Rouge-rouge-journée positive pour les entreprises
Bleu-Blue-taille d'effort pour la réussite en affaires
Noir-Noir-Journée sans aspects positifs pour les entreprises
Rot-rot-positiver Tag für Geschäfts -
Blau-Blau große Anstrengung für den geschäftlichen Erfolg
Schwarz-Schwarz Tag ohne positive Aspekte für Unternehmen

SPACE WEATHER Now

Kosmické počasí nyní

NOAA/Space Weather Prediction Center

Magnetic Storm on line

http://www.tesis.lebedev.ru/en/magnetic_storms.html

Astrologie pro podnikatele  ZODIAC page Nr.4

Astrology for Businessman Weekly ZODIAC

Textové pole: Sluneční erupce  Solar flare   accodingTESIS

Example        November2021

According TESIS

Textové pole: Review   Weekly   Brasil
Central y América del Sur-Español      etc.

Magnetická bouře

Magnetic Storm

Textové pole: 1.Příčina  -Cause,  Reason Sun Flares

Sun Flares

Následek-Consequence– Result

Fleet websites

Flotila web serverů

GVR ING, s.r.o.

 

www.astrofin.cz

 

www.gvring.cz

 

Textové pole:

 Wochenübersicht Astrologie GERMANY

 

.Vorhersage
Der ganze November wird aus astrologischer Sicht etwas wilder. Ab dem 10. November stehen Warnsignale aus den Sternbildern Merkur mit Mars, die im Zeichen Skorpion stehen und im Gegensatz zu Uranus im Zeichen Stier stehen, in Quadratur mit Saturn im Zeichen Wassermann. Dies sind unter anderem Signale für eine mögliche hohe Volatilität an Börsen, einschließlich Ausfällen von Computernetzwerken etc. Am Mittwoch 19.11. es wird eine partielle Mondfinsternis geben, die den Aufstieg aller Emotionen signalisiert, insbesondere bei schwächeren Charakteren.
Ab 18.11. bis 22. November steht die Sonne im Zeichen Skorpion und bildet mit anderen Planeten rein disharmonische, noch graduellere Konstellationen, insbesondere Quadratur, was signalisiert, dass sich die Ereignisse meist dramatisch entwickeln werden.
Glücklicherweise ist die Position der Planeten Ende November wieder positiv gestimmt, insbesondere die Übergänge von Sonne und Merkur in neue Zeichen. Es wird ein sehr günstiges Klima in der Gesellschaft geben. Gute Verhandlungen und Vereinbarungen.

Forecast from 1.11.2021 according Tesis

TESIS

eruption on the Sun

erupce na Slunci

Týdenní přehled   Týden dle Astrologie

 

Předpověď  - Forecast  :

 

Celý měsíc listopad bude z astrologického pohledu poněkud divočejší. Od 10.11 .nastanou varující signály od konstelací Merkuru s Marsem které jsou ve znamení Štíra a jsou v opozici na Uran ve znamení Býka jsou v kvadratuře se Saturnem ve znamení Vodnáře. Jsou to mimo jiné signály možné velké volatility na burzách   včetně výpadků počítačových síti atp. Ve středu 19.11.  nastane částečné zatmění Měsíce což signalizuje vzedmutí všech emocí zejména  u slabších povah.

Od 18.11. do 22.11.je Slunce  ve znamení Štíra a vytváří konstelace s ostatními planetami čistě disharmonické  a to ještě postupné, konkrétně  kvadratury což signalizuje, že děje se budou vyvíjet většinou dramaticky.

Naštěstí závěr měsíce listopad má pozice planet opět positivně naladěné zejména přechody Slunce a Merkuru do nových  znamení. Zavládne  velmi příznivé klima ve společnosti. Dobrá jednání a dohody.


Forecast
The whole month of November will be a bit wilder from an astrological point of view. From November 10, warning signals from the constellations of Mercury with Mars, which are in the sign of Scorpio and are in opposition to Uranus in the sign of Taurus, are in quadrature with Saturn in the sign of Aquarius. These are, among other things, signals of possible high volatility on stock exchanges, including outages of computer networks, etc. On Wednesday 19.11. there will be a partial lunar eclipse, which signals the rise of all emotions, especially in weaker characters.
From 18.11. until November 22nd, the Sun is in the sign of Scorpio and creates constellations with other planets purely disharmonious, even more gradual, specifically quadrature, which signals that the events will develop mostly dramatically.
Fortunately, at the end of November, the position of the planets is again in a positive mood, especially the transitions of the Sun and Mercury into new signs. There will be a very favorable climate in society. Good negotiations and agreements.

Copyright © 2002-2021, astrofin.czAll Rights Reserved | Webdesign by  GVR ING, s.r.o.

po Mo

út TUE

st  We

čt Thu

pá FRI

so sat

ne sun

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30